background
logotype

Katalog

Zapraszamy do oglądania i pobierania katalogów i broszur z ofertą naszej firmy:

ZASTAWKI KANAŁOWE -> KATALOG
Gwarantujemy szczelność
naszych zamknięć!

BAP oferuje szeroką gamę
zastawek kanałowych,
począwszy od zastawek ręcznych
tzw. szybrów do dwuwrzecionowych
zastawek odciekowych
z napędem elektrycznym.

ARMATURA DLA RUROCIĄGÓW
WASZA RURA - NASZA ARMATURA!
Łączymy Wasze rury!

Technologia kanalizacyjna
firmy BAP Sp. z o.o. to pełny
program dostaw armatur
do rurociągów.
Począwszy od prostej zasuwy
po zawory zwrotne
z hamulcem hydraulicznym.

 

TECHNIKI REGULACYJNE
Odpływ kontrolowany!

Nowe przepisy dotyczące
zrzutu ścieków i wód deszczowych
do kanalizacji ogólnospławnej
nakładają na dokonującego
zrzutu, nakaz kontroli
przepływu zrzucanego zładu,
a w szczególnych warunkach
wymagane jest rozłożenie
dokonywanego zrzutu
w czasie. Firma BAP Sp. z o.o.
oferuje szeroką gamę
dławiących regulatorów
wypływu oraz odśrodkowych
regulatorów wypływu.

 

ZASTAWKI KANAŁOWE
Gwarantujemy szczelność
naszych zamknięć!

BAP oferuje szeroką gamę
zastawek kanałowych, począwszy
od zastawek ręcznych tzw.
szybrów do dwuwrzecionowych
zastawek odciekowych
z napędem elektrycznym.

 

KATALOG PRODUKTÓW -> PREZENTACJA
w formacie PowerPoint (PPS)
Prezentacja oferowanych wyrobów/produktów w formacie PowerPoint (*.pps).

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!

2022  BAP Sp. z o.o.